top of page

פרויקט ייחודי שהתחיל עם צילום של כמה נשים בודדות והתפתח להיות תערוכה. 

בתחילת המלחמה באוקראינה (פברואר 2022) ברחו אלפי פליטים מאיזורי הקרבות בעיקר נשים, ילדים וזקנים. רבים נשארו באירופה, וחלק הגיעו לארץ. הם עזבו הכל בלילה אחד, לקחו איתם רק מזוודה קטנה וכמה דברים בסיסיים ויצאו לחצות את הגבול כל עוד אפשר. 

אין לנשים אלה סטאטוס אזרחי בארץ, והן נחשבות פליטות מלחמה. הן מייחלות לחזור לארץ שלהן, לבית שלהן, לעסק, לעבודה, חברים ומשפחה שנשארו באוקראינה.

הפרויקט בא להפגיש פנים מול פנים את הצופים עם הנשים האמיצות, נשות חיל, שעברו תלאות בדרך לארץ וכעת מחכות לחזור לחיים נורמטיביים בבית שלהן. 

הפרויקט הוצג בסיפריית הטכניון כתערוכה מודפסת, התמונות הודפסו בגודל מלא, ולידן הסיפורים של הנשים שבתמונות שנכתבו בגוף ראשון.

ניתן לקרוא את כל הסיפורים המלאים באתר התערוכה:

https://library.technion.ac.il/he/culture/woman-of-valor/

הפרויקט לא היה קם ללא עזרתם של: קובי גופר, ג'ני שקלובר, נירית רוזנפלד, מאיה מנור ואולגה סונקין.

bottom of page