top of page
InnaK_ntemporary_simple_art_website_title_element_abstract_crea_7894a33e-8cb6-43b7-8850-22

לקוחות פרטיים

לא רק חברות ועסקים צריכים צילומים בכלל וצילומי תדמית בפרט. 

הייטקיסטים צריכים תמונות לפרופילים המקצועיים, בייחוד בתקופות של חיפוש עבודה.

עורכי דין צריכים תמונות מקצועיות לאתרים השונים, כתבות, וקורות חיים.

אקדמאים לעיתים קרובות מתבקשים לשלוח תמונה לכתבות ומאמרים עליהם. 

ולפעמים אנחנו פשוט רוצים לתעד את הזמן הזה בחיים שלנו. 

bottom of page